Projekt  „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ETYFLEX SP. Z O.O.” w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,  dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Wartość docelowa projektu to utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Wartość projektu 217 763,34 zł , finansowany w  100% z Funduszy Europejskich.

bg triangle